מצגות לשוק ההון

שפורסמו במאיה

מצגות שפורסמו באתר הבורסה לניירות ערך

גיבוי אחזקות

מצגת שוק ההון, פברואר 2021

נור אינק

מצגת שוק ההון, פברואר 2021

צ'אקראטק הנפקה ראשונה:

מצגת שוק ההון, אפריל 2021

סופרגז אנרגיה

מצגת שוק ההון, אפריל 2021

עיצוב מצגת / הסטודיו של רחלי / רחלי בר דוד

דליה אנרגיות: מצגת לשוק ההון:

מצגת שוק ההון, פברואר 2021

מצגת מעוצבת בתחום החשמל

רוצה לקבל טיפים שווים ישירות למייל?